Szybka ścieżka – co to takiego?

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nazwie Szybka ścieżka, adresowane jest do firm spełniających zaliczanych do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/). Dla tych przedsiębiorców przewidziana jest możliwość dofinansowania ich projektów, w zakres których wejść może realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które prowadzone są nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, których założeniem jest przysłużenie się rozwojowi prowadzonej przez takich przedsiębiorców działalności gospodarczej. Dodatkowo, istotne w tym wypadku jest wspieranie wzmacniania się ich pozycji konkurencyjnej.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nazwie Szybka ścieżka, adresowane jest do firm spełniających zaliczanych do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Autor zdjęcia: ThoroughlyReviewed

By móc jednak skorzystać z tego narzędzia, wymagane jest, by przedmiotem projektu było rozwiązanie wpisujące się w tak zwaną Krajową inteligentną specjalizację. Są to specjalizacje powiązane z branżami, których rozwój zapewnić ma zwiększenie wartości dodanej polskiej gospodarki i podniesienie jej , a także tworzenie innowacyjnych rozwiązań o charakterze społecznym i gospodarczym.