Pieniądze dla firm z funduszy unijnych

Trwa rozdysponowywanie funduszy z budżetu unijnego przewidzianego na lata 2014-2020. Niestety, wiele przesłanek wskazuje na to, że może być to ostatni tak hojny rok dla polskich przedsiębiorców i samorządów. Coraz mniej podmiotów ma szansę na uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania, dotacje dla firm (o których więcej tutaj: http://www.strategor.pl/) coraz częściej będą bowiem zastępowane innymi narzędziami – na przykład preferencyjnymi pożyczkami.

Wsparcie poza dotacyjne

Trwa rozdysponowywanie funduszy z budżetu unijnego przewidzianego na lata 2014-2020

Autor zdjęcia: Janitors

Ciężko nie dostrzec, że w obecnie funkcjonującym budżecie, przewidzianym do roku 2020, liczyć można przede wszystkim na uzyskanie wsparcia poza dotacyjnego. Wsparcie to udzielane jest przede wszystkim przez różnego rodzaju:

  • poręczenia,
  • kredyty (udzielane na preferencyjnych warunkach),
  • i pożyczki (udzielane przez pośredników finansowych, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe).

Tym, co zasadniczo odróżnia tą formę wsparcia od tego, na co można liczyć w ofercie komercyjnej, to przede wszystkim zdecydowanie korzystniejsze warunki, na których udzielane jest finansowanie. W praktyce jest to więc dużo niższe oprocentowanie i mniej formalności do uzyskania zdolności kredytowej (więcej), którą uzyskać mogą nawet obarczone sporym ryzkiem prace badawczo-rozwojowe, na które to z reguły banki i inne instytucje finansujące niechętnie udzielają pożyczek i kredytów.