Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka

Nadrzędnym celem stawianym przed działaniem 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój noszącego nazwę Szybka ścieżka, jest zwiększenie aktywności badawczej i rozwojowej w polskich przedsiębiorstwach. Tylko bowiem silne, prężnie działające firmy mają szansę na konkurowanie z innymi podmiotami, także na rynkach międzynarodowych. Zaznaczyć należy tu, że silne polskie firmy wpływają korzystnie także na stan naszej gospodarki. Tworzone są bowiem solidne podstawy do budowania innowacyjnej, mogącej konkurować z innymi na arenie międzynarodowej gospodarki.

Kto może skorzystać z pomocy?

Nadrzędnym celem stawianym przed działaniem 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój noszącego nazwę Szybka ścieżka, jest zwiększenie aktywności badawczej i rozwojowej w polskich przedsiębiorstwach

Autor zdjęcia: NYC Media Lab

Jak to zwykle jednak bywa, istnieją pewne obostrzenia dotyczące tego, komu przyznane może zostać wsparcie. Przede wszystkim, warunkiem koniecznym do spełnienia jest to, by przedmiot projektu wpisywał się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Obostrzenie to służy intensyfikacji wykorzystania lokalnych zasobów, co w połączeniu z propagowaniem nowoczesnej myśli technologicznej z pewnością przynieść może oczekiwany skutek. Czy tak się stanie w rzeczywistości, czas pokaże.