Szybka ścieżka – co to takiego?

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nazwie Szybka ścieżka, adresowane jest do firm spełniających zaliczanych do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dla tych przedsiębiorców przewidziana jest możliwość dofinansowania ich projektów, w zakres których wejść może realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które prowadzone są nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, których założeniem jest przysłużenie się rozwojowi prowadzonej… Czytaj dalej →

Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka

Nadrzędnym celem stawianym przed działaniem 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój noszącego nazwę Szybka ścieżka, jest zwiększenie aktywności badawczej i rozwojowej w polskich przedsiębiorstwach. Tylko bowiem silne, prężnie działające firmy mają szansę na konkurowanie z innymi podmiotami, także na rynkach międzynarodowych. Zaznaczyć należy tu, że silne polskie firmy wpływają korzystnie także na stan naszej gospodarki. Tworzone są bowiem solidne podstawy do budowania… Czytaj dalej →

Pieniądze dla firm z funduszy unijnych

Trwa rozdysponowywanie funduszy z budżetu unijnego przewidzianego na lata 2014-2020. Niestety, wiele przesłanek wskazuje na to, że może być to ostatni tak hojny rok dla polskich przedsiębiorców i samorządów. Coraz mniej podmiotów ma szansę na uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania, dotacje dla firm (http://www.strategor.pl/) coraz częściej będą bowiem zastępowane innymi narzędziami – na przykład preferencyjnymi pożyczkami. Czytaj dalej →