Archwium miesiąca: Luty 2017

Szybka ścieżka – co to takiego?

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nazwie Szybka ścieżka, adresowane jest do firm spełniających zaliczanych do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/). Dla tych przedsiębiorców przewidziana jest możliwość dofinansowania ich projektów, w zakres których wejść może realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które prowadzone są nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, których założeniem jest przysłużenie się rozwojowi prowadzonej… Czytaj dalej →