Strony

poniedziałek, 4 stycznia 2010

Mono/Poly

If there is a beat version of hide-and-seek, Mono/Poly is the master of this game. Listening to his tracks works like this: First you get this ultra-modern nod factor so distinctive for the so-called “beat generation” and perfected by people such as Flying Lotus, Ras G, SAMIYAM or Mono/Poly himself. Then, underneath there are these no-bullshit melodieeees that really make you think that even when the whole hype around the beat music, or whatever we call it, is over, this guy will be still doing his thing: damn good tunes! Some kind of duality seems to be Mono’s trademark. When we were talking on music-related subjects he had “I’d rather make some music than talk about it” attitude, but as soon as the political issues came up we touched his more talkative side and you know what? Mono/Poly might be just 21 years old but he definitely knows what’s the name of the game! As for his music, just check out what “the LA’s craziest” Mother Fucking Gaslamp Killer has to say about the latest EP GeorgeMachine: “This 12″ will leave you flat on the floor making an ugly face”. Spot on, spot on!
DOWNLOAD!
Jeśli jest na świecie bitowa wersja gry w chowanego, Mono/Poly jest jej mistrzem. Słuchanie jego kawałków wygląda mniej-więcej tak: najpierw daje się odczuć ten ultra nowoczesny „nod factor”, tak charakterystyczny dla tak zwanej „generacji beatu” i dopracowany do perfekcji przez twórców takich, jak Flying Lotus, Ras G, SAMIYAM czy sam Mono/Poly. Potem, pod spodem, pojawiają się te zajebiste melodie, które każą ci myśleć, że nawet kiedy cały tan hype wokół muzyki „beat”, czy jakkolwiek się ją nazwie, ucichnie, ten człowiek nadal będzie robił swoje: cholernie dobrą muzykę. Pewien rodzaj dualności zdaje się być znakiem firmowym Mono/Poly. Kiedy rozmawialiśmy o muzyce miał raczej podejście typu „wolę robić muzykę, zamiast o niej gadać”. Jednak jak tylko weszliśmy na tematy związane z polityką ujawniła się jego bardziej gadatliwa strona i wiecie co? Mono/Poly może i ma zaledwie 21 lat, ale zdecydowanie wie co jest pięć. Co do jego muzyki, po prostu sprawdźcie co „najbardziej walnięty w LA” Mother Fucking Gaslamp Killer ma do powiedzenia o jego najnowszym EP GeorgeMashine: „Po tej dwunastce będziesz leżał plackiem na glebie z wykrzywioną mordą”.

100na & Sebol